Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2017 privind actualizarea inventarul domeniului public al comunei 2017-01-09
4 / 2017 privind mandatul de conssilier local al d-nei Creanga Vasilica 2017-01-09
3 / 2017 privind completarea comisiei de validare a Consiliului local al comunei Scorteni 2017-01-09
2 / 2017 privind aprobarea Actului aditional nr.2 deseuri 2017-01-09
1 / 2017 privind utilizare definitiva a excedentului bugetar pe anul 2016 2017-01-09
35 / 2016 HCL privind modificare art.1 HCL 28/26.05.2016 2016-11-17
28 / 2016 HCL privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 630.000 lei. 2016-05-26
22 / 2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate - actualizată conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal- pentru obiectivul de investiții: ” Modernizare drumuri de interes local în satele Florești, Scorțeni și Grigoreni, comuna Scorțeni, județul Bacău” și anularea Hotărârii Consiliului Local Scorțeni nr.45 din 15 octombrie 2015 2016-04-14
18 / 2016 privind stumularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate din comuna Scorțeni, județul Bacău în vederea implementării Legii nr.248/2015 2016-03-31
17 / 2016 privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap 2016-03-31
16 / 2016 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții a aparatului de specialitate a primarului Comunei Scorțeni, județul Bacău 2016-03-31
15 / 2016 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al comunei Scorțeni, județul Bacău 2016-03-31
14 / 2016 privind modificarea alin. 4, pct.1, lit.”a”, pct.3 din Capitolul 4, lit.”A” din ”planul urbanistic general comuna Scorțeni - Regulament Local de Urbanism” 2016-03-31
13 / 2016 privind aprobarea cotizației anuale -2016- la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ” - ADIB 2016-03-31
12 / 2016 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I anul 2016 2016-03-31
Înapoi