Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2018 aprobare Plan de actiuni - 2018 2018-02-23
9 / 2018 stabilirea plafonului pentru publicarea persoanelor fizice si juridice de pe raza comunei Scorteni, privind debitele mai mari de 2000 lei, trimestrial, publicarea se va face pe site-ul si avizierul Primariei Scorteni 2018-01-25
8 / 2018 asocierea comunei Scorteni ci Societatea Nationala Crucea Rosie din Romania - Filiala Bacau 2018-01-25
7 / 2018 aprobarea grupului de Lucru Local si a Planului Local de Actiune pentru anul 2018 privind Incluziunea Sociala a Cetatenilor Romani de Etnie Rroma la nivelul comunei Scorteni, judetul Bacau 2018-01-25
6 / 2018 modificarea Anexei 1 la HCL nr.5 din 22.01.2015 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau 2018-01-25
5 / 2018 aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ADIB 2018-01-25
4 / 2018 aprobarea executiei bugetare la data de 29.12.2017 2018-01-25
3 / 2018 aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza comunei Scorteni, Bacau pentru anul scolar 2018/2019 2018-01-25
2 / 2018 aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si auxiliar didactic Scoala Gimnaziala Scorteni 2018-01-25
75 / 2017 PRIVIND APROBAREA SUMEI DE 10000 LEI PENTRU SUSTINEREA FINANCIARA A FESTIVALULUI DATINI SI OBICEIURI 2017-11-29
74 / 2017 privind "Imbunatatirea serviciilor locale de baza prin dotarea caminelor culturale sin satele Floresti si Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau" 2017-10-31
73 / 2017 privind aprobarea decontarii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna septembrie 2017 2017-10-31
72 / 2017 privind "Construire si dotare parc in sat Scorteni si Construire si dotare parc in sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau" 2017-10-31
71 / 2017 privind alocarea sumei de 4000 lei pentru incheierea de contracte de asistenta juridica 2017-10-31
70 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, aplicabile in anul fiscal 2018 2017-10-31
Înapoi