Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
58 / 2019 hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2019 2019-04-18
57 / 2019 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 2019-04-18
57 / 2019 anexa la hotararea privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2019-04-18
56 / 2019 Hotarare privind rezilierea Contractului de inchiriere nr.126/07.04.2016 si aprobarea compensarii debitului dnei Tanasa Ramona- Bianca din sat Scorteni, judetul Bacau, chiriasa a apartamentului -proprietate UAT comuna Scorteni- situat in satul Scorteni-str.Principala , bl.2 ,ap.5 cu investitiile efectuiate in aceasta locatie din bugetul propriu al acesteia 2019-03-28
55 / 2019 Hotarare privind aprobarea -Plan de masuri-Regulament de aplicare a OG.21/2002, privind Normele de Gospodarire Locala in comuna Scorteni pentru anul 2019 2019-03-28
54 / 2019 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si interes local in comuna Scorteni, pentru anul 2019, cu beneficiarii Legii nr.416/2001 2019-03-28
53 / 2019 Hotarare privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul Politie Locala Scorteni 2019-03-28
52 / 2019 Hotarare privind acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Scorteni pentru anul 2019 2019-03-28
51 / 2019 hOTARARE PRIVIND APROBAREA DECONTARII CONTRAVALORII CALATORIEI PE MIJLOACE DE TRANSPORT ALE PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR DE LA SCOALA GIMNAZIALA SCORTENI PE LUNA MARTIE 2019 2019-03-28
50 / 2019 aprobarea planului de situatii a suprafetei de 1103 mp.teren intravilan-extravilan (drum satesc) cu o lungime de 259.86 ml din sat Floresti, comuna Scorteni, judetul Bacau , in vederea intabularii 2019-02-28
49 / 2019 aprobarea planului de situatii a suprafetei de 5164 mp.teren intravilan (drum satesc) cu o lungime de 621.53 ml din sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau , in vederea intabularii 2019-02-28
48 / 2019 aprobarea planului de situatii a suprafetei de 3857 mp.teren intravilan (drum satesc) cu o lungime de 575.06 ml din sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau , in vederea intabularii 2019-02-28
47 / 2019 aprobarea planului de situatii a suprafetei de 4016 mp.teren intravilan (drum satesc) cu o lungime de 593.06 ml din sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau , in vederea intabularii 2019-02-28
46 / 2019 aprobarea planului de situatii a suprafetei de 3751 mp.teren intravilan (drum satesc) cu o lungime de 457.44 ml din sat Scorteni, comuna Scorteni, judetul Bacau , in vederea intabularii 2019-02-28
45 / 2019 aprobarea planului de situatii a suprafetei de 6792 mp.teren intravilan (drum satesc) cu o lungime de 776.20 ml din sat Floresti, comuna Scorteni, judetul Bacau , in vederea intabularii 2019-02-28
Înapoi