Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2016 privind modificarea alin. 4, pct.1, lit.”a”, pct.3 din Capitolul 4, lit.”A” din ”planul urbanistic general comuna Scorțeni - Regulament Local de Urbanism” 2016-03-31
13 / 2016 privind aprobarea cotizației anuale -2016- la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ” - ADIB 2016-03-31
12 / 2016 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I anul 2016 2016-03-31
8 / 2016 privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Scorțeni, pe luna ianuarie 2016 2016-02-03
7 / 2016 privind aprobarea Statutului de funcții la data de 01.01.2016 al Școlii Gimnaziale Scorțeni precum și indemnizația de conducere pentru anul 2016 2016-01-28
5 / 2016 privind aprobarea inchirierii apartamentului nr.5 din bl, nr.2, aflat in propietatea Consiliului Localal comunei Scorțeni 2016-01-28
4 / 2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, care vor fi realizate in anul 2016 de beneficiari de venit minim garantat 2016-01-28
3 / 2016 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2016 2016-01-28
2 / 2016 privind aprobarea cotizatiei anuale ADIS 2016 2016-01-28
1 / 2016 privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei mijloacelor de transport ale personalului didactic de la Scoala Gimnaziala, pe luna decembrie 2015 2016-01-28
Înapoi