Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2017 privind aprobare D.A.L.I. drumuri 2017-03-31
22 / 2017 privind aprobare buget 2017-03-31
21 / 2017 privind aprobare decontare de catre Adis catre Romprest 2017-03-31
20 / 2017 aprobare Plan de actiuni 2017-03-31
19 / 2017 evaluare performante secretar 2017-03-31
18 / 2017 decontare transport scoala 2017-03-31
17 / 2017 privind inchiriere pajisti 2017-03-24
16 / 2017 privind aprobarea cotizatiei aunale la patrimoniul ADIB 2017-02-27
15 / 2017 privind abrobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Scoala Gimnaziala Scorteni - ianuarie 2017 2017-02-27
14 / 2017 privind aprobarea decontarii calatoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Scoala Gimnaziala Scorteni pe lunile septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie 2016 2017-02-27
13 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei "Modernizare drumuri de interes local in satele Floresti, Scorteni si Grigoreni" com. Scorteni, jud. Bacau 2017-02-17
12 / 2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Reabilitare si modernizare Camin Cultural" sat Grigoreni, com. Scorteni, jud. Bacau 2017-02-17
11 / 2017 privind aprobarea executiei bugetare a bugetului local pe trimestru IV anul 2016 2017-02-17
10 / 2017 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Scorteni in cadrul AGA ADIS Bacau pentru a vota Comisia de licitatie 2017-01-13
9 / 2017 privind abrobarea cotizatiei anuale la patrimoiul ADIS pentru anul 2017 2017-01-13
Înapoi