Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2017 privind trecerea din domeniul public in privat a cladirii "Scoala veche Grigoreni" si demolarea acesteia 2017-08-31
52 / 2017 privind aprobarea planurilor de situatie pentru obiectivul "Construire pod" sat Scorteni 2017-08-31
51 / 2017 stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul C.L. Scorteni 2017-07-27
50 / 2017 aprobarea interzicerii cetelor de nomazi-rromi sa se stabileasca temporar pe teritoriul comunei Scorteni, jud. Bacau 2017-07-27
49 / 2017 aprobarea statututlui UAT Scorteni 2017-07-27
48 / 2017 privind aprobarea R.O.F. 2017-07-27
47 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al Primariei Scorteni 2017-07-27
46 / 2017 privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2017 2017-07-27
45 / 2017 privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar la Scoala Gimnaziala Scorteni 2017-07-27
44 / 2017 privind aprobarea predarii - in baza unui contract - in paza a suprafetelor impadurite de pe raza comunei Scorteni, judetul Bacau catre Ocolul Silvic Moinesti 2017-06-29
43 / 2017 privind aprobarea Contractului de voluntariat pentru persoanele ce incadreaza "Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta". 2017-06-29
42 / 2017 privind aprobarea finantarii activitatii de protectie de tip rezidential a persoanelor cu handicap 2017-06-29
41 / 2017 privind aprobarea executiei bugetare - cheltuieli pe luna mai 2017 2017-06-29
40 / 2017 privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar 2017-06-29
39 / 2017 privind aprobarea taxei de pasunat pentru detinatorii de animale de pe raza comunei Scorteni care nu au inchiriat islaz comunal 2017-05-31
Înapoi