Nr: 72 din: 13 Decembrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat la noiembrie 2022 pentru obiectivul ”Modernizare drumuri comunale de interes local în satele Florești, Scorțeni și Grigoreni, comuna Scorțeni, județul Bacău”