Nr: 65 din: 17 Decembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind aprobarea modificarii Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010