Nr: 60 din: 25 Noiembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat al proiectului ,,Reabilitare drumuri de interes local in satele Scorteni, Floresti, Bogdanesti si Serpeni, comuna Scorteni, judetul Bacau" faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici