Nr: 57 din: 27 Noiembrie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind constituirea unui drept de uz si a unui drept de servitute asupra terenului in suprafata de 1796 mp aflat in domeniul privat al comunei Scorteni si in administrarea Consiliului Local al Comunei Scorteni, in favoarea UAT Comuna Strugari