Nr: 54 din: 27 Noiembrie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind aprobarea participării Comunei Scorteni la linia de finanţare PIDS/83/PIDS P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12-Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Îmbunătățirea accesului la piața muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfăşurării de activități independente şi a economiei sociale.