Nr: 54 din: 25 Octombrie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotarare privind aprobarea condițiilor de emitere a acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor publice de interes local din comuna Scorteni, județul Bacău, pentru implementarea proiectului "Modernizarea sistemului de iluminat public prin creşterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat şi prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Scorțeni, județul Bacău”