Nr: 7 din: 01 Ianuarie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau"