Nr: 52 din: 01 August 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea planurilor de situatie pentru obiectivul "Construire pod" sat Scorteni