Nr: 39 din: 01 Mai 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea taxei de pasunat pentru detinatorii de animale de pe raza comunei Scorteni care nu au inchiriat islaz comunal