Nr: 22 din: 01 Aprilie 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate - actualizată conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal- pentru obiectivul de investiții: ” Modernizare drumuri de interes local în satele Florești, Scorțeni și Grigoreni, comuna Scorțeni, județul Bacău” și anularea Hotărârii Consiliului Local Scorțeni nr.45 din 15 octombrie 2015