Nr: 13 din: 01 Februarie 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei "Modernizare drumuri de interes local in satele Floresti, Scorteni si Grigoreni" com. Scorteni, jud. Bacau