Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2019 privind acordarea indemizatiei pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Lacal al comunei Scorteni, judetul Bacau 2019-01-31
8 / 2019 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Palcau Adrian 2019-01-31
7 / 2019 privind aprobarea Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" 2019-01-31
6 / 2019 privind aprobarea Actului aditional nr.3 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a Proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" 2019-01-31
5 / 2019 privind aprobarea Actului aditional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr.180/2357 din 06.05.2015 prin aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. 2019-01-31
4 / 2019 privind acordarea unei subventii din bugetul public local pentru finantarea serviciului public de salubrizare 2019-01-31
3 / 2019 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau nr. 1078/1087 din 16.04.2018 2019-01-31
2 / 2019 privind modificarea punctului 7, A.II., si A.III., si anexa la HCL 57/20.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor indexate cu rata de inflatie 1,3% pentru anul fiscal 2019 2019-01-08
1 / 2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar la sectiunea de dezvoltare pe anul 2017 2019-01-08
58 / 2018 privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare" al comunei Scorteni, d-nei profesor Marian Axenia 2018-12-20
57 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale asimilate acestora, aplicabile in anul fiscal 2019 2018-12-20
56 / 2018 privind aprobarea elaborarii si tehnoredactarii "Strategiei de dezvoltare a activitatii serviciilor sociale si protectia copilului" 2018-12-20
55 / 2018 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV anul 2018 2018-12-20
54 / 2018 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de cosnilier local al d-lui Cipca Ionut 2018-12-20
53 / 2018 privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” al comunei Scorteni d-lui col(rtr)Paul-Valerian Timofte pentru contribuţia deosebită adusă cinstirii si comemorarii eroilor din comuna Scorteni, judetul Bacau 2018-11-27
Înapoi