1

Examen pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru functia publica de executie din compartimentului financiar- contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Scorteni, judetul Bacau


Publicat la: 28 decembrie 2018

Vezi document atașat
Adresă Link: https://comunascorteni.ro/examen-pentru-promovare-in-grad-profesional-imediat-superior-celui-detinut-pentru-functia-publica-de-executie-din-compartimentului-financiar-contabil-din-cadrul-aparatului-de-specialitate-al-primarulu/