1

ANUNT privind rezultatul probei interviu la examenul organizat in data de 21.01.2019 pentru functia de executie CONSILIER DEBUTANT in cadrul compartimentului Urbanism ,Amenajare Domeniu Public si Privat


Publicat la: 23 ianuarie 2019

Vezi document atașat
Adresă Link: https://comunascorteni.ro/anunt-privind-rezultatul-probei-interviu-la-examenul-organizat-in-data-de-21-01-2019-pentru-functia-de-executie-consilier-debutant-in-cadrul-compartimentului-urbanism-amenajare-domeniu-public-si-priva/