1

Anunt montare statie de epurare


Publicat la: 10 iulie 2018

COMUNA SCORTENI, titular al proiectului “Montare statie de epurareape uzate de la blocurile de locuinte si Primaria Comunei Scorteni, judetul Bacau” propus a se amplasa in comuna Scorteni, sat Scorteni, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr.23, in zilele luni-joi, intre orele 08:00-16:30 si vineri, intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 18.07.2018.

Vezi document atașat
Adresă Link: https://comunascorteni.ro/anunt-montare-statie-de-epurare/