Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2017 privind abrobarea decontarii contravalorii calatoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Scoala Gimnaziala Scorteni - ianuarie 2017 2017-02-27
14 / 2017 privind aprobarea decontarii calatoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Scoala Gimnaziala Scorteni pe lunile septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie 2016 2017-02-27
13 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei "Modernizare drumuri de interes local in satele Floresti, Scorteni si Grigoreni" com. Scorteni, jud. Bacau 2017-02-17
12 / 2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Reabilitare si modernizare Camin Cultural" sat Grigoreni, com. Scorteni, jud. Bacau 2017-02-17
11 / 2017 privind aprobarea executiei bugetare a bugetului local pe trimestru IV anul 2016 2017-02-17
10 / 2017 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Scorteni in cadrul AGA ADIS Bacau pentru a vota Comisia de licitatie 2017-01-13
9 / 2017 privind abrobarea cotizatiei anuale la patrimoiul ADIS pentru anul 2017 2017-01-13
8 / 2017 privind stabilirea taxei de salubritate 2017-01-13
7 / 2017 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar 2017-01-13
6 / 2017 privind primirea orasului Onesti in calitate de membru la ADIB 2017-01-09
5 / 2017 privind actualizarea inventarul domeniului public al comunei 2017-01-09
4 / 2017 privind mandatul de conssilier local al d-nei Creanga Vasilica 2017-01-09
3 / 2017 privind completarea comisiei de validare a Consiliului local al comunei Scorteni 2017-01-09
2 / 2017 privind aprobarea Actului aditional nr.2 deseuri 2017-01-09
1 / 2017 privind utilizare definitiva a excedentului bugetar pe anul 2016 2017-01-09
Înapoi