Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
75 / 2017 PRIVIND APROBAREA SUMEI DE 10000 LEI PENTRU SUSTINEREA FINANCIARA A FESTIVALULUI DATINI SI OBICEIURI 2017-11-29
74 / 2017 privind "Imbunatatirea serviciilor locale de baza prin dotarea caminelor culturale sin satele Floresti si Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau" 2017-10-31
73 / 2017 privind aprobarea decontarii calatoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni, pentru luna septembrie 2017 2017-10-31
72 / 2017 privind "Construire si dotare parc in sat Scorteni si Construire si dotare parc in sat Grigoreni, comuna Scorteni, judetul Bacau" 2017-10-31
71 / 2017 privind alocarea sumei de 4000 lei pentru incheierea de contracte de asistenta juridica 2017-10-31
70 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, aplicabile in anul fiscal 2018 2017-10-31
69 / 2017 aprobarea actului aditional nr.2 privind "Sistemul integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" 2017-10-31
68 / 2017 aprobarea executiei bugetare - cheltuieli la 30.09.2017 2017-10-31
67 / 2017 aprobare reabilitare parc Scorteni in parteneriat cu Fundatia Tdh, Elvetia 2017-10-06
66 / 2017 aprobarea ocuparii zonei drumurilor din sat Scorteni si sat Floresti cu investitii in sistemul de alimentare cu apa in vederea realizarii de catre UATC Strugari a proiectului "Alimentare cu apa si canalizare in comuna Strugari, judetul Bacau" 2017-10-06
65 / 2017 aprobare construire parc Scorteni si Grigoreni 2017-10-06
64 / 2017 aprobare obiectiv dotare camine 2017-10-06
63 / 2017 acordarea unui mandat special dnei Tanasa Niculina sa reprezinte UAT Comuna Scorteni in cadrul AGA ADIB 2017-09-28
62 / 2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Construire pod peste paraul Boului sat Scorteni" 2017-09-28
61 / 2017 aprobare deviz general la obiectivul "Alei pietonale sat Scorteni" 2017-09-28
Înapoi