Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
62 / 2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Construire pod peste paraul Boului sat Scorteni" 2017-09-28
61 / 2017 aprobare deviz general la obiectivul "Alei pietonale sat Scorteni" 2017-09-28
60 / 2017 aprobarea finantarii de la buget local cheltuielile nefinantate prin PNDL la obiectivul "Construire pod peste paraul Boului sat Scorteni" 2017-09-28
59 / 2017 Aprobare Regulament alimentare cu apa 2017-09-28
58 / 2017 aprobare rectificare buget trim. III 2017 2017-09-28
57 / 2017 Implementare proiect GAL dotare camine si amenajare parcuri 2017-09-14
56 / 2017 aprobarea minutei de la Baza sportiva 2017-09-14
55 / 2017 privind aprobare Plan de masuri privind normele de gospodarire locala - comuna Scorteni 2017-08-31
54 / 2017 privind aprobarea rectificarii de buget trim. III 2017 2017-08-31
53 / 2017 privind trecerea din domeniul public in privat a cladirii "Scoala veche Grigoreni" si demolarea acesteia 2017-08-31
52 / 2017 privind aprobarea planurilor de situatie pentru obiectivul "Construire pod" sat Scorteni 2017-08-31
51 / 2017 stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul C.L. Scorteni 2017-07-27
50 / 2017 aprobarea interzicerii cetelor de nomazi-rromi sa se stabileasca temporar pe teritoriul comunei Scorteni, jud. Bacau 2017-07-27
49 / 2017 aprobarea statututlui UAT Scorteni 2017-07-27
48 / 2017 privind aprobarea R.O.F. 2017-07-27
Înapoi