Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2018 aprobare intabulare trotuar 2018-04-26
21 / 2018 aprobarea organigramei si a statutului de functii 2018-04-26
20 / 2018 decontare contravaloare mijloace transport ale personalului didactic si didactic auxiliar de la Scoala Gimnaziala Scorteni 2018-04-26
19 / 2018 modificare HCL 16/01.03.2018 privind taxa de inchiriere si garantie pentru Camin cultural Floresti 2018-03-23
18 / 2018 aprobare excludere din ADIS a orasului Comanesti 2018-03-23
17 / 2018 modificare hcl 72/31.10.2017 2018-03-06
16 / 2018 aprobare taxa de inchiriere si garantie Camin Cultural Floresti 2018-03-01
15 / 2018 aprobarea bugetului pe anul 2018 2018-03-01
14 / 2018 aprobare calificativ secretar 2018-02-23
13 / 2018 Plan de actiuni 2018 cu beneficiarii Legii 416/2001 2018-02-23
12 / 2018 aprobare decontare contravaloare calatorie cadre didactice scoala 2018-02-23
11 / 2018 aprobare Plan de actiuni - 2018 2018-02-23
9 / 2018 stabilirea plafonului pentru publicarea persoanelor fizice si juridice de pe raza comunei Scorteni, privind debitele mai mari de 2000 lei, trimestrial, publicarea se va face pe site-ul si avizierul Primariei Scorteni 2018-01-25
8 / 2018 asocierea comunei Scorteni ci Societatea Nationala Crucea Rosie din Romania - Filiala Bacau 2018-01-25
7 / 2018 aprobarea grupului de Lucru Local si a Planului Local de Actiune pentru anul 2018 privind Incluziunea Sociala a Cetatenilor Romani de Etnie Rroma la nivelul comunei Scorteni, judetul Bacau 2018-01-25
Înapoi